HAPPY MUSIC
STUDIO


 

 
  Giáo trình và phương pháp Giảng dạy

Khi học chơi một nhạc cụ:
-Học viên sẽ được học kỹ thuật chơi nhạc cụ đó,
đồng thời được học các kỹ năng đọc nốt nhạc, luyện tai nghe,
hát xướng âm, lý thuyết âm nhạc và hòa tấu.

Piano-Violon:
-Học kỹ thuật chơi Piano-Violon với số lượng đa dạng
các bài nhạc Cổ điển từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

Trình độ 1-4:
+Học kỹ thuật chơi Piano-Violon cơ bản
+Luyện tai nghe (Với giáo trình Alfred’s USA)
+Lý thuyết âm nhạc cơ bản (Học song ngữ Việt-Anh)
Trình độ 5-8:
+Học kỹ thuật chơi Piano-Violon nâng  cao.
+Luyện tai nghe (Với giáo trình đặc biệt Now Hear This,USA)
Trình độ 9-12:
+Học nâng cao nghệ thuật biểu diễn Piano-Violon

Lý thuyết âm nhạc:
-Học về trường độ của các nốt nhạc, hòa thanh, tiết tấu,
ký hiệu âm nhạc, cấu trúc, hình thức, lịch sử âm nhạc, xướng âm, ghi âm…
Theo hệ thống 6 trình độ của Master Theory,USA
(Sách làm bài tập bằng tiếng Anh)

Hòa tấu:
-Học viên được nâng cao về khả năng hòa tấu,
nghe hòa thanh và giai điệu, qua đó sẽ giúp cho
học viên hiểu cặn kẽ hơn về âm nhạc.

Âm nhạc cho trẻ em:
-Trẻ sẽ được làm quen với những khái niệm đầu tiên của
âm nhạc qua các trò chơi về tiết tấu, hát, nhịp điệu cơ thể,
học các nốt nhạc, chơi một nhạc cụ (trống,xylophone…)

++Happy Music sử dụng dựa theo giáo trình quốc tế của Mỹ, Anh,
The Royal Conservatory of Music,Canada và Nhạc viện Hà nội.


Brief on the Courses
All Instruments:
Basic skills and techniques in playing the instrument, singing,
note reading, ear-training, music theory and ensemble playing.

Piano:
Skills in playing piano of wide range of
repertoire from fundamental to advance levels

Violin:
Fingering, the use of bow, body posture
and playing pieces from several period of time.

Theory:
Notes, scales, harmony, terms and symbols,
music analysis and history background of
the music,music sight-singing,music dictation.

Ensemble:
Learn how to play in group setting to develop
music understanding and melodic, harmony hearing.

Music For Children :
Children will learn the very first music concepts through
variety of games such as: body rhythm, clapping, singing,
notes name,play a instrument (drum,xylophone..)

++Curriculum follows :The Royal Conservatory of Music,Canada.
Hanoi National Conservatory of Music.

Welcome to our music's world!


 

Copyright@2007 Happy Music Studio