HAPPY MUSIC
STUDIO

  Công Thắng  

NGUYỄN CÔNG THẮNG
Giảng viên Violon, Phó Trưởng Khoa Dây -Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.


Các giải thưởng,bằng cấp và quá trình giảng dạy,biểu diễn:
-Giải nhất Violon cuộc thi Âm nhạc “Quốc gia Mùa Thu”-1990
-Giải “Trình diễn tác phẩm Việt nam hay nhất” Nhóm Hòa tấu thính phòng cuộc thi Âm nhạc “Quốc gia Mùa Thu”-1993
-Bằng Nâng cao nghệ thuật biểu diễn Violon-Học viện Âm nhạc Hongkong (The Hongkong Academy For Performing Arts)
-Bằng Thạc Sỹ chuyên ngành biểu diễn Violon-Nhạc Viện Hà nội.
-6 năm kinh nghiệm là giảng viên Violon của khoa Dây-Nhạc viện Hà nội,đồng thời là thành viên của Dàn nhạc Nhạc viện Hà nội.
-3 năm là thành viên của Dàn nhạc Học Viện Âm nhạc Hongkong (The Hongkong Academy For Performing Arts)
-Nhiều năm là cộng tác viên với Đài Tiếng nói Việt nam và Đài Truyền hình Việt nam.
-5 năm kinh nghiệm là giảng viên Violon của trường Âm nhạc trực thuộc trường Đại học Mahidol,Thái lan.(College of Music,Mahidol University)
-3 năm là thành viên của Dàn nhạc Giao Hưởng Thái lan,bè trưởng Violon II (Thailand Philharmonic Orchestra)
Nguyễn Công Thắng tốt nghiệp bậc Thạc Sỹ chuyên nghành biểu diễn Violon tại Nhạc viện Hà nội dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Ngô Văn Thành.Sau đó được giữ lại làm giảng viên Violon của khoa Dây-Nhạc viện Hà nội,và là thành viên của dàn nhạc Nhạc viện Hà nội với cương vị một nhạc công và Nghệ Sỹ biểu diễn Solo.Công Thắng đã có nhiều buổi biểu diễn với dàn nhạc rất thành công tại Phòng Hòa Nhạc-Nhạc viện Hà nội và Nhà Hát Lớn-Hà nội.Trong thời gian này Thắng cũng tham gia thu thanh,biểu diễn phát sóng cho Đài Tiếng nói và Đài Truyền hình Việt nam.
Từ năm 1997 đến 2000 Công Thắng được cử sang Hongkong tham gia khóa học Nâng cao Nghệ thuật biểu diễn Violon tại Học viện Âm nhạc Hongkong với Giáo sư Michael Ma (Trường âm nhạc Curtis,Mỹ,và Nhạc viện Viên,Áo),và được học các lớp Master Class với các nghệ sỹ Violon nổi tiếng thế giới như:Isac Stern,Josehp Silverstern…Tại đây Thắng đã tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc của Học viện Âm nhạc Hongkong (nhạc công và nghệ sỹ Solo violon ),có rất nhiều buổi biểu diễn thành công ở các nước như:Áo,Tây Ban Nha,Pháp,Ý,Anh,Thái lan,Việt nam….
Từ năm 2003 Nguyễn Công Thắng là giảng viên Violon chính thức của trường College of Music,Mahidol University,Campus For General Public,Thailand và là Bè trưởng Violon II của Dàn nhạc Giao hưởng Thái lan (Thailand Philharmonic Orchestra),Thắng đã có nhiều buổi biểu diễn thành công với các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như:Micha Maisky,Lucia Aliberti…Công Thắng tham gia giảng dạy, dàn dựng các chương trình biểu diễn,Violon Festival cho học sinh được tổ chức hàng năm và đã có nhiều buổi biểu diễn thành công tại trường , Phòng Hòa Nhạc,Mahidol University cũng như ở Trung tâm Văn Hóa Thái lan (Thailand Cultural Center).
Từ 2008 đến nay Công Thắng là Giảng Viên dạy đàn Violon tại khoa Dây của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Từ 2010:là thành viên của Nhóm Hòa tấu thính phòng Hà Nội Ensemble,đã có những buổi biểu diễn rất thành công với các nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới như: Christ Minh Doky (Hafnia Chamber Music 2012),Maxim Fedotov,Galina Petrova (Mobifone Concert 2013) tại Copenhagen-Đan Mạch,Hà Nội,TP.Hồ Chí Minh-Việt Nam.
 

  
 
NGUYEN CONG THANG

Vice Dean of String Department of Vietnam National Academy of Music


Awards and Certificate
-First Prize for Violin Perform of “Autumn National Music Competition” in Hanoi 1990
-Special Prize for Chamber Music of “Autumn National Music Competition” in Hanoi 1993.
-Advanced Certificate in Performing Arts (Music)-The Hongkong Academy For Performing Arts.
-Master’s Degree in violin performance,Hanoi National Conservatory of Music.
- 6 years experience as a Violin instructor at String Department,Hanoi National Conservatory of Music and member of Hanoi Phiharmonic Orchestra.
-3 years as a member of The Hongkong Academy For Performing Arts Ochestra.
-Artist member of Voice of Vietnam and Vietnam Television.
-5 years experience as a Violin Instructor at College of Music,Mahidol University,Campus for General Public,Thailand.
-3 years as a member of Thailand Phiharmonic Orchestra (Principle of second violin section)

HOME      VIOLINIST THU BINH     PROGRAMS

INSTRUMENTS    FEES     FAQ     CONTACT

 
 

Nguyen Cong Thang is an outstanding and passionate violinist.He earned his Master’s degree in Violin Performance from Hanoi National Conservatory of Music under the guidance of Prof.Ngo Van Thanh and became a Violin instructor for String Department,Hanoi National Conservatory of Music.During this time,he also played in Hanoi Philharmonic Orchestra,Hanoi National Conservatory of Music.He had performed in concerts as a Soloist and musician at Concert Hall,Hanoi National Conservatory of Music and Opera House,Hanoi.Since then,he had made a lot recordings for Voice of Vietnam and Vietnam Television’s programs.

Between 1997 and 2000,he was sent to The Hongkong Academy For Performing Arts to study an advanced course for Violin Performance with Prof.Michael Ma (Curtis School,America and Vienna Conservatory of Music,Austria) and took Master Class with the Great violinists in the world :Isac Stern,Josehp Silverstern… He was the member of The Hongkong Academy For Performing Arts’s Orchestra and had concerts tours in Austria,France,Italy,Spain,England,Thailand,Vietnam…

Form 2003 he became a full-time violin instructor for College of Music,Mahidol University,Campus for General Public,Thailand and a Principle of second violin section in Thailand Philharmonic Orchestra.He had joinded in many concerts with the great musicians such as:Mischa Maisky,Lucia Aliberti…He had taught violin,organized concerts,workshops,Master Class ,violin Festivals for student there.Nguyen Cong Thang had performed many concerts successfully at school,the Auditorium,College of Music,Mahidol University and at Thailand Cultural Center.


From 2008 to present Cong Thang is a violin teacher at String Department of Vietnam National Academy of Music.

From 2010 he was a member of Hanoi Ensemble,has joined and performed many concerts with the great well-known artist of the world such as: Christ Minh Doky (Hafnia Chamber Music,2012 in Denmark),Maxim Fedotov and Galina Petrova (Mobifone Concert 2013 in Hanoi and Ho Chi Minh City,Vietnam)


 

Copyright@2007 Happy Music Studio