HAPPY MUSIC
STUDIO

   
 

Địa chỉ liên hệ Happy Music Studio

P.319-Nhà K1-Phố Giảng Võ (đối diện Sony Center-C4 Giảng Võ)-Hào Nam-Cát Linh-Đống Đa-Hà Nội
Tel: (04) 3993-9489 / 3514-1090 / 090-486-6362 / 090-486-6364
Website: http://doremi-happymusic.com
Blog: http://happymusicstudio.wordpress.com
Facebook: http://facebook.com/happymusicstudio
E-mail: nguyentran.minhanh@yahoo.com.vn


Contact Us Happy Music Studio
R.319-K1 Building-Giang Vo Street (opposite Sony Center-C4 Giang Vo)-Hao Nam-Cat Linh-Dong Da-Ha Noi
Tel: (04)3993-9489/ 3514-1090 / 090-486-6362 / 090-486-6364
Website: http://doremi-happymusic.com
Blog: http://happymusicstudio.wordpress.com
Facebook: http://facebook.com/happymusicstudio
E-mail: nguyentran.minhanh@yahoo.com.vn
 

Copyright@2007 Happy Music Studio