HAPPY MUSIC
STUDIO

  Ta Nhat Anh  

Nghệ sỹ-Giảng viên TẠ NHẬT ÁNH
Giáo viên dạy : Kỹ năng sống cho trẻ em, Tâm lý học các lứa tuổi, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng hòa nhập


- Giáo viên dạy : Kỹ năng sống cho trẻ em, Tâm lý học các lứa tuổi, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng hòa nhập…


- Chủ trì và thực hiện xuất sắc nhiều đề án khoa học nghiên cứu về kỹ năng như “ Kỹ năng giải quyết tình huống”, 2005; “ Các khó khăn tâm lý khi thực hiện kỹ năng nói tiếng Anh”, 2012 .
-Bằng Đại học chuyên nghành Tâm lý học  tại Đại học Sư phạm Hà Nội


-Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học tại Viện Giáo dục


-8 năm kinh nghiệm giảng dạy và là giảng viên chính thức của Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội


-Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các kỹ năng sống dành cho trẻ em và người lớn


- Là cộng tác viên giảng dạy và nghiên cứu của trung tâm CDECC (Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em).


Tạ Nhật Ánh đã tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội xuất sắc với luận văn “ Nghiên cứu nhận thức của trẻ em”, năm 2000. Từ năm 2000- 2004 phó phòng “ Ý tưởng” của Quảng cáo Hà Nội

.
Từ năm 2004 đến nay là giảng viên dạy Tâm lý học của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong thời gian công tác tại trường Đại học ngoại ngữ, Tạ Nhật Ánh đã tham gia giảng dạy nhiều lớp kỹ năng sống cho nhiều đối tượng lứa tuổi khác nhau, tập huấn kỹ năng giảng dạy cho giáo viên nhiều trường phổ thông trên các tỉnh thành miền Bắc.

Quan tâm và yêu mến trẻ em nên Tạ Nhật Ánh đã tham gia nhiều dự án với CDECC liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em. Ngoài ra Tạ Nhật Ánh còn tham gia biên soạn sách và giáo trình tâm lý học cho sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội. Có nhiều bài báo đã công bố về kỹ năng và khả năng giải quyết tình huống của sinh viên.

 

  
 
TẠ NHẬT ÁNH

 

 

HOME      INSTRUCTORS OF MUSIC     PROGRAMS

INSTRUMENTS    FEES     FAQ     CONTACT

 
 

Copyright@2007 Happy Music Studio