HAPPY MUSIC
STUDIO

 
 
 Happy Music mở các lớp:

-Violin (1 thày 1 trò)-Violin Nhóm(2 học viên/lớp,mọi lứa tuổi)   
-Piano (1 thày 1 trò)  -Piano Nhóm(2 học viên/lớp,trẻ em lứa tuổi nhỏ)   
-Lý thuyết âm nhạc cho mọi lứa tuổi và trình độ   
-Lớp Cảm thụ âm nhạc kết hợp kỹ năng sống cho trẻ em (6-8 học viên/lớp,từ 4-5 tuổi)
-Đàn Tranh cho mọi lứa tuổi và trình độ   

-Các lớp luyện thi lấy Chứng chỉ Âm nhạc Quốc Tế ABRSM bộ môn Piano và Violin.



Giờ học:

Từ Thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần:
Có các lớp:
Sáng: 9h-9h45 / 10h-10h45 / 11h-11h45
Chiều: 13h-13h45 / 14h-14h45 / 15h-15h45/16h-16h45 / 17h-17h45 / 18h-18h45 /19h-19h45


Xin vui lòng liên hệ với Happy Music để đăng ký giờ học.
Tel: (04) 3993-9489 / 3514-1090/ 0904-86-6362 / 0904-86-6364


Mời các bạn vào thăm BLOG đề tham khào các hoạt động cùa Happy Music: HAPPY MUSIC STUDIO BLOG


Happy Music Studio open classes:
-Violin (private lesson) and Group Violin (2 students/class) at all ages.
-Piano (private lesson) and Group Piano (2 students/class) at all ages.
-Music Theory for all ages.
-Music and Soft Skill class for young children (6-8 students per class,4-5 years old)
-“Ko-cheng” (Dan Tranh) for all ages.
-Piano,Violin training classes for preparing to take ABRSM Exams.


Schedule
Lesson times are available from Tuesday to Sunday
In the morning have classes at:
9h-9h45 / 10h-10h45 / 11h-11h45
In the afternoon have classes at:
13h-13h45 / 14h-14h45 /15h-15h45/16h-16h45 / 17h-17h45 /18h-18h45 /h-19h-19h45

Please,contact Happy Music for your lesson’s time.
Tel: (04) 3993-9489 / 3514-1090 / 0904-86-6362 / 0904-86-6364


Come and join us! We look forward to hearing from you!
To see more Happy Music’s activities, please visit our BLOG: HAPPY MUSIC STUDIO

 

Copyright@2007 Happy Music Studio