HAPPY MUSIC
STUDIO

   

Thạc sỹ-Nghệ sỹ NGUYỄN THU BÌNH
Giáo viên dạy Violon,Violon nhóm.


Các giải thưởng,bằng cấp và quá trình giảng dạy,biểu diễn:
-Giải nhì Nhóm Hòa tấu thính phòng cuộc thi âm nhạc “Quốc gia Mùa thu”-1993
-Bằng Thạc Sỹ chuyên ngành biểu diễn violon,Nhạc viện Hà nội
-8 năm kinh nghiệm là giảng viên Violon tại khoa Dây,Nhạc viện Hà nội đồng thời là thành viên của Dàn nhạc Nhạc viện Hà nội.
-Là cộng tác viên của Đài tiếng nói Việt nam và Đài Truyền hình Việt nam.
-Nhiều lần tham gia biểu diễn cùng nhiều Dàn nhạc quốc tế như:Dàn nhạc trẻ Châu Á(Asia Youth Orchestra) ,Dàn nhạc giao hưởng Nhật bản Đông Nam Á(Japan-Asean Symphony Orchestra ),Dàn nhạc thính phòng Bangkok (Bangkok String Orchestra )…
Sau khi tốt nghiệp Đại học(năm 1999) chuyên ngành biểu diễn Violon với kết quả Xuất sắc tại Nhạc viện Hà nội Nguyễn Thu Bình được giữ lại làm giảng viên violon tại khoa Dây,Nhạc viện Hà nội,và học tiếp khóa học Thạc Sỹ ngay sau đó,đồng thời là thành viên của Dàn nhạc Nhạc viện Hà nội,và đã được mời sang giảng dạy tại trường Đại học Mahasarakham,Thái lan.Năm 2003 Thu Bình tốt nghiệp bằng Thạc Sỹ chuyên ngành biểu diễn violon tại Nhạc viện Hà nội dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Ngô Văn Thành.Từ đó đến nay Bình đã biểu diễn nhiều buổi hòa nhạc thành công với Dàn nhạc Nhạc viện Hà nội ở trong nước và một số nước khác như:Nhật bản,Thái lan,Lào,Trung Quốc,Pháp…,tham gia thu thanh biểu diễn cho Đài Tiếng nói cũng như Truyền hình Việt nam. Ngoài ra Bình còn tổ chức nhiều buổi hòa tấu thính phòng, biểu diễn cùng các nghệ sỹ Việt nam và quốc tế tại Phòng Hòa Nhạc,Nhạc viện Hà nội,Nhà Hát Lớn,Hà nội và nhiều thành phố trong cả nước.
Hàng năm Thu Bình tham gia biểu diễn cùng nhiều Dàn nhạc quốc tế như:Dàn nhạc trẻ
Châu Á,Dàn nhạc Giao hưởng Nhật bản Đông Nam Á,Dàn nhạc thính phòng Bangkok tại nhiều nước như:Nhật bản,Hongkong,Canada ,Đức,Ý,Tây Ban Nha,Mỹ,Thái lan…,và tham dự nhiều các Liên hoan âm nhạc quốc tế tại Trung Quốc,Nhật bản,Áo…Thu Bình đã được học nhiều buổi Master –class với những nghệ sỹ violon hàng đầu thế giới như:Midori,Hilary Hahn,Oliver Charlier …Tháng 11/2006,Thu Bình đã biểu diễn solo cùng Nghệ Sỹ violon nổi tiếng thế giới Midori tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện Hà nội và một số trường Đại học ở trong nước trong trương trình nhằm mục đích đem âm nhạc thính phòng đến cho cộng đồng.

Từ 2010:là thành viên của Nhóm Hòa tấu thính phòng Hà Nội Ensemble,đã có những buổi biểu diễn rất thành công với các nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới như: Christ Minh Doky (Hafnia Chamber Music 2012),Maxim Fedotov,Galina Petrova (Mobifone Concert 2013) tại Copenhagen-Đan Mạch,Hà Nội,TP.Hồ Chí Minh-Việt Nam.
 

  
 
NGUYEN THU BÌNH
Violin, Group Violin Instructor


Awards and Certificate

-Second Prize Chamber music of “Autumn National Music Competition” in Hanoi 1993
-Master’s Degree Violin Performance,Hanoi National Conservartory of Music.
-8 years experience as a violin instructor of String Department,Hanoi National Conservatory of Music and member of Hanoi Conservatory Orchestra.
-Artist member of Voice of Vietnam and Vietnam Television.
-Presented concerts with international orchestra :Asia Youth Orchestra,Japan-Asean Symphony Orchestra,Bangkok String Orchestra…

After graduated Bachelor’s degree with outstanding result from Hanoi National Conservatory of Music(1999),Nguyen Thu Binh became a violin instructor for String Department,Hanoi National Conservatory of Music and followed Master degree.During this time,she was also a member of Hanoi Conservatory Ocherstra.In summer time,she was invited as a violin instructor in Mahasarakham University,Thailand.She earned her Master’s degree under the guidance of Prof.Ngo Van Thanh in 2003,since then she has performed many concerts with Hanoi Conservatory Orchestra in Vietnam and other countries:Japan,Thailand,Laos,China,France….She has recorded for Voice of Vietnam,Vietnam Television as well.Sometime,she organized and performed Chamber music with Vietanam and international artists at Concert Hall,Hanoi Conservatory of Music,Opera House,Hanoi and other cities…

 

HOME      MEET ZITHERIST     PROGRAMS

INSTRUMENTS    FEES     FAQ     CONTACT

 
 

Nguyen Thu Binh has joined with international orchestras such as:Asia Youth Orchestra,Japan-Asean Symphony Orchestra,Bangkok String Orchestra…has performed in many countries : Japan,Hongkong,Canada,German,Italy,America,Spain,Thailand…and presented in international music events,music festivals…In November,2006,Thu Binh had performed successfully with the famous violinist in the world,Midori,at the Concert Hall,Hanoi Conservatory of Music and other schools for the program was called "Bring classical music to everyone".With the big amount of joining in the international music events,Thu Binh had chances to take Master Classes with the Great Violinists of the world include :Midori,Hilary Hahn,Oliver Charlier….

Thu Bình
 

Copyright@2007 Happy Music Studio